głowa
  • kalcynowany kaolin

    kalcynowany kaolin

    Kaolin jest minerałem niemetalicznym.Jest to rodzaj skały ilasto-gliniastej z przewagą minerałów ilastych kaolinitu.Czysty kaolin jest biały, drobny, miękki i miękki, o dobrej plastyczności i ognioodporności.Stosowany głównie w papiernictwie, ceramice i materiałach ogniotrwałych, a wtórnie stosowany w powłokach, wypełniaczach gumowych, glazurach i białych surowcach cementowych.